Pyramid affärssystem

För ett halvår sedan ungefär så började jag på ett nytt jobb där jag ska vara med och integrera Pyramid Affärssystem i verksamheten. Jag har arbetat med liknande affärssystem tidigare men det är alltid lite olika från ERP till ERP, det varierar något. Affärssystem kan också benämnas som ERP (på engelska blir det enterprise resource planning) och omfattar en massa olika delar som kan vara svårt att få grepp om när man inte är så insatt i olika affärssystem. Vilket affärssystem man väljer beror på vart man vill lägga fokus på (vilka delar i affärssystemet) samt vilken plattform du har din webb på. Olika affärssystem integrerar och samverkar olika bra med olika webb-plattformar.

Pyramid affärssystem & övriga

Vad är då ett affärssystem för dig som inte vet? För att förklara det på ett enkelt sätt så kan man säga att ett affärssystem används för att integrera olika delar/funktioner till ett och samma system. Syftet med att installera ett affärssystem är att man vill att alla delar i en verksamhet ska kommunicera med varandra. Processer och information ska flyta friktionsfritt genom hela företaget och prata med varandra. De flesta affärssystem hanterar flera olika som till exempel lagerplanering, ekonomi, redovisning, HR, CRM och mycket annat. Det som är gemensamt för alla affärssystem är att det använder en gemensam databas för att stödja flertalet processer som används av flera delar i verksamheten.

Vad är Pyramid affärssystem?

Pyramid affärssystem är ett helt komplett affärssystem som omfattar olika delar som redovisning och logistik till CRM och e-handel och det är utvecklat för att passa flera olika branscher och deras behov. Pyramid affärssystem är uppbyggt av olika moduler som kan sättas ihop till ett enhetligt system där alla moduler kommunicerar med varandra på samma ”språk”. Vilket medför en sömlös process genom hela verksamheten. Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information och beslutstöd.