Rusta huset för en god inomhusmiljö

Jag tänkte berätta lite om dränering och varför det är så viktigt att dränera hus. Med att dränera menar man att man gräver ut marken för att ta bort vatten som ligger under jorden. Man leder alltså bort grundvattnet för att det inte skall stiga alldeles för högt och på så vis orsaka fukt i husgrunden. Får man fukt i husgrunden kan det orsaka allvarliga problem som röta, fuktskador, mögel och dålig lukt vilket i sin tur kan leda till att man får riva alltihop och bygga upp på nytt.

Glöm inte att fuktspärra i samband med dränering

Oftast går det väldigt smidigt att dränera eftersom de flesta firmor arbetar som totalleverantör och håller kontakten med alla inblandade hantverkare som krävs eller är inblandade vid en eventuell renovering.
Det vanligaste man gör i samband med dränering är att man läger någon slags fuktspärr längs väggarna och golv som helt enkelt hindrar fukt från att ta sig in i huset och orsaka skador. Detta är otroligt viktigt att göra vid en dränering och därför anser jag att det är om än viktigare att man anlitar en duktig firma som löser allt detta åt dig på rätt sätt.

Oftast behöver man göra en dränering om man flyttar in i ett äldre hus där det är väldigt många år sedan senaste dränering genomfördes. Metoderna för dränering har dessutom effektiviserats och ändrats till det bättre med tiden så att få det riktigt gjort nu är att förebygga bra inför framtiden. Man vet också att det är dags för en dränering och man börjar känna exempelvis en unken doft eller ser att tapeterna på väggarna bubblar sig.

Känner man sig fortfarande osäker på om man är i behov av en dränering eller inte kan man alltid kontakta en firma som erbjuder att göra en kontroll och i sådana fall lämna en gratis offert på vad arbetet skulle kosta att genomföra. Se till att rusta för en god inomhusmiljö och hindra framtida fuktskador att uppstå.